• Firtext sökning
 • Företag
 • Events
 • Senaste Nytt

Affärsutvecklingscheckar för företag som vill växa internationellt

Tillvaxtverket_3cm-_article

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd inför internationalisering och söks hos länsstyrelser, regioner/regionförbund eller andra aktörer där du är verksam.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som:

 • Har 2-49 anställda
 • Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut)
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras

För vad kan jag söka?

Checken gör det möjligt att ta in extern kompetens för att internationalisera företaget och kan användas till följande:

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget
 • Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)

Vilka krav, villkor och regler finns?

Checken ska användas till förberedande arbete för att ta sig ut på nya internationella marknader. Det vill säga marknader där ditt företag inte redan är verksamt.

Checken ska användas för att tillföra ny kompetens till ditt företag. Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utbilda er inför en internationalisering
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

Checkarna kan inte användas till löpande affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde. Inte heller till kostnader för patentansökningar, certifieringskostnader, delegationsresor eller försäljningsinsatser.

Checken kan inte heller användas för att finansiera (bekosta) tillsvidareanställd personal.

Frågor och svar om Affärsutvecklingscheckar

När kan jag söka?

Ansökan görs till regionerna, det vill säga länsstyrelser och regionförbund. Det är olika tider för ansökan i olika regioner, kontakta din region. Läs mer under rubriken: Hur ansöker jag?

När ska jag genomföra projektet?

Kontakta din region för mer information. Läs mer under rubriken: Hur ansöker jag?

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan söka 50 000- 250 000 kr. Du kan få en check för upp till hälften av den totala kostnaden för projektet, resten betalar ditt företag.

Kontakt

Karin Silfversten 

Telefon: 08-681 91 09
E-post: karin.silfversten[a]tillvaxtverket.se

Tony Meurke 

Telefon: 08-681 94 10
E-post: tony.meurke[a]tillvaxtverket.se

Vill du veta mer?

Läs mer om hur vi jobbar med Affärsutveckling för ökad konkurrenskraft.


Lämna en Kommentar