• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

int’Link Bakgrund

Den digitala plattformen och nätverket int’Link började 2013 som en idé och vidare diskussioner mellan Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS, amerikansk handelskammaren i Sverige, AmCham och amerikansk ambassaden. Konceptet bakom int’Link, s.k. supplier diversity, startade under 60-talet i USA och har funnits i decennier i flera andra länder såsom UK, Kanada, Australien, Sydafrika m.fl. Fokus har primärt varit småföretag som ägs av minoriteter. Stiftelsen IFS:s långa historia och omfattande databas med företagare med utländsk bakgrund gör det möjligt att bygga en ny affärsmodell kring supplier diversity med fokus på mer än etnicitet.

År 2014 startade ett initiativ att utveckla supplier diversity-konceptet. Huvudaktörerna var Stiftelsen IFS ordförande och grundare Rafael Bermejo och AmCham:s vice ordförande och mångfaldskonsult Gary Baker. Stöd gavs av USA:s ambassadör Mark Brzezinski med kollegor på amerikansk ambassaden. Under 2015-2016 fick initiativet draghjälp av inköps-, hållbarhets- och CSR-chefer från ett flertal stora företag som var medlemmar i AmCham. Läs mer om pilotprojektet 2016-2017.

Idag är int’Link helt marknadsbaserat med stöd av stora företag som ser fördelarna med tillgång till nya spännande underleverantörer och en inköpskanal till Sveriges snabbväxande antal entreprenörer och företagare med utländska bakgrund.