• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

Dataskyddspolicy

Introduktion
IntLink behöver samla in och använda information om enskilda personer.
Dessa kan omfatta kunder, leverantörer, anställda och andra personer i organisationen som har en relation med eller kan behöva kontaktas.

Denna policy beskriver hur detta personliga data måste samlas in, behandlas och lagras för skydd av personuppgifter och följa lagen.

Varför denna policy finns
Detta dataskydd policy garantera IntLink:

  • Överensstämmer med lag om dataskydd och träda god praxis
  • Skyddar personal, kunder och partners
  • Är öppen om hur man lagrar och bearbetar personers data
  • Skyddar sig från riskerna med en dataförlustincident

Lag om dataskydd
IntLink träda datalagring och integritet direktiv inom EU.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm
Datalagring och integritet direktiv beskrivs hur data måste samla in, hantera och lagra personlig information.

Dessa direktiv gäller oavsett om data lagras elektroniskt, på papper eller andra material. Den personliga informationen kommer att användas rättvist, lagras säkert och inte lämna ut olagligt.

Ansvar
Alla som arbetar med IntLink har ett ansvar för att uppgifter samlas in, förvaras och hanteras på ett lämpligt sätt.
Varje team som hanterar personuppgifter ser till att det hanteras och bearbetas i enlighet med denna policy och principer för uppgiftsskydd.

Att lämna ut uppgifter av andra skäl
I vissa fall, lagen om skydd av personuppgifter kan personuppgifter lämnas ut till brottsbekämpande organ utan medgivande av data.
Under dessa omständigheter IntLink kommer att lämna ut begärda uppgifter. Den registeransvarige skall se till att begäran är berättigad att söka hjälp från styrelsen och från bolagets juridiska rådgivare vid behov.

Tillhandahållande av information
IntLink syftar till att se till att individer är medvetna om att deras uppgifter behandlas och att de förstår.

  • Hur data används
  • Hur skall kunna utöva sina rättigheter

För dessa ändamål, har företaget en sekretesspolicy, för hur uppgifter som rör enskilda används av företaget.


Lämna en Kommentar