• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

int’Link Leadership Award

int’Link Supplier Diversity Leadership Award
Sedan hösten 2017 delar Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS ut priset ”int’Link Supplier Diversity Leadership Award”. För att hylla och visa på unika insatser inom ”supplier diversity” – en plattform för att företagare med utländsk bakgrund ska kunna skapa bra affärer med stora företag. Vår ambition är att årligen dela ut priset till en professionell inköpare eller till hans eller hennes chef för enastående insatser inom sitt område.

För 2017 uppmärksammar vi två personer för deras engagemang och uthållighet när det gäller att utveckla Sveriges första ”supplier diversity” plattform, int’Link.

Årets vinnare:
Jessica deMaré
Sverige Procurement Manager och Nordic Sourcing Manager Services
IBM Sweden AB

Mats Karlsson
Inköpshantering, Sverige
Pfizer AB

Juryns motivation:
Från allra första början har de bidragit med sina ovärderliga erfarenheter av upphandling och inköp. Med positiv attityd har de också hjälpt till att lösa många utmaningar under projektets gång. Idag uppmärksammas de för att de troget har stött vårt projekt. Utan deras engagemang är det troligt att int’Link inte skulle ha varit vad det är eller att vi idag skulle stå här.

Priset delades ut av:
Björn Eriksson, Ordförande i Riksidrottsförbundet och f.d. Landshövding.
Gary Baker, Vice Ordförande i American Chamber of Commerce in Sweden och medgrundare av int’Link.

2017 Supplier Div. Award, Jessica-Mats