• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

int’Link Företag

int’Link FÖRETAG – STORA SOM SMÅ
Stiftelsen IFS gör löpande överenskommelser med stora företag för att utöka antalet beställande företag. Via plattformen int’Link riktar de sina inköp av tjänster och produkter mot registrerade underleverantörer i databasen/nätverket. Stiftelsen IFS säkerställer också att företagare med utländsk bakgrund uppfyller uppställda krav för att vara registrerade och att ingå i int’Link nätverket.

Att ingå i int’Link nätverket innebär inga kostnader för företagare med utländsk bakgrund som vill erbjuda sina tjänster och produkter som underleverantör. Det man behöver göra är att kontakta Farshad Varahram på farshad.varahram@gmail.com alt. 070 366 1234.