• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

Nya miljarder till företag

Regeringskansliet-_article29 april tecknade Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF). Detta innebär att fler innovativa små och medelstora företag nu kan få tillgång till finansiering i form av lån och riskkapital. Vid avtalstecknandet höll närings- och innovationsminister Mikael Damberg ett anförande.

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

– Tillgång till finansiering är en grundläggande förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna växa. Därför är jag glad att vi med dagens avtal kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ge innovativa företag bättre möjligheter för att anställa fler och nå ut på den globala marknaden, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

EU avsätter stora finansiella resurser för att medlemsländerna ska kunna erbjuda bättre kapitalvillkor vid t.ex. kreditgivning.

 

 

Avtal mellan Almi och EIF
Avtalet är en utökning av EIF-garantin för Tillväxtlånet som Almi och EIF tecknade avtal om förra året. Det nya avtalet innebär att Almi kan dubbla volymen av Tillväxtlån från 1,2 miljarder kronor till 2,4 miljarder kronor till innovativa företag. Detta gäller under en tvåårsperiod.

Avtalet mellan Svensk Exportkredit (SEK) och EIF
Avtalet gäller under en period på två år och omfattar cirka 915 miljoner kronor (100 miljoner euro). EIF erbjuder garantier för SEK:s utlåning, vilket ger SEK större möjligheter att öka utlåningen till
exporterande företag med innovativ verksamhet.

Avtal mellan Tillväxtverket och EIF
Avtalet innebär att Tillväxtverket och EIF skapar en ny fond-i-fond lösning, the Swedish Venture Initiative. 1 miljard kronor kommer att kunna investeras som riskkapital i tillväxtföretag i tidiga faser. Regeringen har gjort fond-i-fond lösningen möjlig genom det Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket.

Från vänster Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Mikael Damberg, Katarina Areskoug Mascharenhas, EU-kommissionen, Göran Lundwall, Almi. Sittande från vänster Pier Luigi Gilibert, EIF, Catrin Fransson, SEK. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Från vänster Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Mikael Damberg, Katarina Areskoug Mascharenhas, EU-kommissionen, Göran Lundwall, Almi. Sittande från vänster Pier Luigi Gilibert, EIF, Catrin Fransson, SEK.
Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Länk till källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/nya-miljarder-till-foretag/


Lämna en Kommentar