• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

Senaste Nytt

Fotografjannis bilder för marknadsföring genom kundreferenser
0
marknadsföring med kundreferenser

Du är duktig på det du gör och dina kunder är supernöjda! Hur skulle det vara om du kunde utnyttja dina verk och kunna visa upp dem på din hemsida. Det gäller att marknadsföra sig med kundreferenser. Det är omöjligt att i ord perfekt beskriva en inredning i ett kök. Likaså hur en målning ser ut eller hur […]

Läs mer
Tillvaxtverket_3cm-_article
0
Affärsutvecklingscheckar för företag som vill växa internationellt

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd inför internationalisering och söks hos länsstyrelser, regioner/regionförbund eller andra aktörer där du är verksam. Vem kan söka? Checkarna riktar sig till företag som: Har 2-49 anställda Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut) Har en ekonomi i ordning Har en befintlig […]

Läs mer
logo
0
Managers’ Express, 4 days education

Managers’ Express is four days of intense education, workshops and professional networking. The program will give you the necessary knowledge of the Swedish specifics for managers, hands-on career coaching, useful contacts with companies and recruitment firms. And more. All free of charge. The program is hosted and sponsored by Ledarna ­- Sweden’s Organization for Managers. […]

Läs mer
Tillvaxtverket_3cm-_article
0
Välkommen till ett seminarium om kompetensförsörjning i besöknäringen

Vilken kompetens behöver svensk besöksnäring för att utvecklas? Besöksnäringen är en näring under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Samtidigt upplever turismföretagen tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Tillväxtverket har gett Kontigo i uppdrag att kartlägga besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning. Välkommen att ta del av resultaten i rapporten! Tid: 14 juni […]

Läs mer
0
Så kan modell från USA integrera fler

Integrationen på arbetsmarknaden måste gå fortare och det är dags för näringslivet att agera. Därför startar vi ett projekt hämtat från USA som knyter företag ägda av personer födda i ett annat land närmare stora företag i Sverige, skriver åtta vd:ar och aktörer i det svenska näringslivet. Sverige har länge varit ett land där invandringen […]

Läs mer