• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

Välkommen till ett seminarium om kompetensförsörjning i besöknäringen

Tillvaxtverket_3cm-_article

Vilken kompetens behöver svensk besöksnäring för att utvecklas?

Besöksnäringen är en näring under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Samtidigt upplever turismföretagen tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt.
Tillväxtverket har gett Kontigo i uppdrag att kartlägga besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning.
Välkommen att ta del av resultaten i rapporten!
Tid: 14 juni 2016
Registrering och fika från 08.00
Seminarium 08.30-09.30
Plats: Tillväxtverket
Västgötagatan 5, Plan 2, Stockholm
Anmälan: Amäl dig här senast den 9 juni
Kontakttherese.lindberg@tillvaxtverket.se


Lämna en Kommentar